Samenwerkende Partners

Gezamenlijke website Opruimen in Limburg

met collega’s professional organizers uit Limburg

Met deze gezamenlijke website willen we ons beroep bekender maken en biedt dit ook de mogelijkheid om eventueel bij bepaalde klussen samen te werken, bij ziekte te vervangen of naar elkaar door te verwijzen als een klant beter bij het aanbod en expertise van een collega aansluit. Ook schrijven elke maand een blog over onze werk en geven we vaak ook een aantal tips . 

Ik neem  een aantal keer per jaar deel aan een  intervisiegroep van collega’s om me te blijven bijscholen en op de hoogte te blijven van veranderingen in ons vak.

Via mijn deelname aan de Regiogroep Zuid-Oost Nederland van de NBPO blijft ik op de hoogte van wat er zich regionaal en provinciaal op mijn vakgebied afspeelt en leren we van elkaar door onze expertise te delen.

Mediators van Scheiden met Aandacht

RIK DIETEREN woningontruiming -verhuizingen 

meer info    VERHUIS_ONTZORG PAKKET .