partners Scheiden met Aandacht

Scheiden met Aandacht

Scheiden is al lastig genoeg. Wij helpen.

Graag stel ik de deskundige partner aan jullie voor, waar ik mee samenwerk op het gebied van scheiding.

Scheiden met Aandacht werkt met deskundige bemiddelaars, die jullie aan de hand nemen en ervoor zorgen dat alle stappen in het scheidingstraject op een goede manier doorlopen worden. Zo kunnen jullie later terugkijken op duidelijke afspraken over de kinderen, de woning, het pensioen, het vermogen en de schulden, de onderneming, de alimentatie en de verdeling van de boedel. Afspraken die
in de praktijk uitvoerbaar zijn. Dit zorgt voor rust.

Een persoonlijke klik en vertrouwen in jullie bemiddelaar is daarbij erg belangrijk. Een bemiddelaar die aandacht heeft voor jullie situatie en kijkt waar jullie behoeften liggen.

Bij Scheiden met Aandacht vinden zij het belangrijk om met jullie mee te denken over de afspraken die jullie willen maken over jullie kinderen. Zij helpen jullie afspraken te maken die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Op die manier worden onnodige ruzies en/of discussie voorkomen. De dagelijkse zorg voor jullie kinderen moet goed geregeld worden. In een ouderschapsplan worden alle afspraken vastgelegd. Daarbij kunnen jullie denken aan afspraken over de dagelijkse zorgtaken en de omgangsregeling, het delen van belangrijke informatie over de kinderen, de wijze waarop jullie om willen gaan met de kosten van de verzorging en opvoeding en aanvullende afspraken, zoals huishoudelijke afspraken en opvattingen, die jullie belangrijk vinden. Met het ouderschapsplan leggen jullie een goede basis voor de kinderen na de scheiding.

Ook in het geval de kinderen nog niet op de hoogte zijn van jullie plannen rondom de scheiding, helpen zij jullie graag met tips hoe jullie dit het beste aan jullie kinderen kunnen vertellen. Zij stemmen de tips af op de leeftijd en achtergrond van jullie kinderen.

Bij Scheiden met Aandacht werken zij met MfN geregistreerde bemiddelaars met de accreditatie familierecht en zij zijn als High Trust organisatie aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op die manier borgen zij hun kennis en kwaliteit.

Ook werken zij daarnaast samen met diverse partijen die tijdens het traject aan kunnen haken, zoals:

  • Sociaal en emotionele ondersteuning; ook voor jullie kinderen.
  • Hulp bij aankoop, verkoop of behoud van de woning, zoals bijvoorbeeld mijn dienst “De Verkoopversneller of de Opruimcoach”.
  • Hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van de toeslagen en/of wijzigen van de voorlopige teruggave/aanslag.
  • Hulp bij het in kaart brengen van het pensioen na de scheiding.
  • Hulp bij het wijzigen van de (schade)verzekeringen.

Op die manier helpen en ondersteunen zij jullie .

Wil je meer weten? Kijk dan op www.scheidenmetaandacht.nl of neem contact met hen op via info@scheidenmetaandacht.nl of +31 (0)85304356.

Met hartelijke groet